Riktlinjer för företag

De avloppsregler som gäller där hemma gäller naturligtvis också när du är på jobbet. Hjälp dina medarbetare att komma ihåg att man till exempel inte får spola ned giftiga ämnen i toaletten.

Här hittar du råd och riktlinjer som gäller för yrkesmässig verksamhet. Tips och råd för hushållen hittar du här.

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Denna broschyr är en förkortad version av Svenskt Vattens råd om avloppsvatten från industrier, P95. Broschyren är också anpassad efter Käppalaförbundets verksamhet och upptagningsområde.

Minska företagets utsläpp av miljögifter


Riktlinjer för hantering av handtvättvatten vid metallbearbetande verksamhet

De här riktlinjerna är framtagna för att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet och därmed bidra till en bättre miljö. De vänder sig i första hand till verksamheter där kadmium hanteras (flygindustrier och viss batterihantering), men även övriga ytbehandlande verksamheter där förorenat handtvättvatten kan uppkomma.

Käppalaförbundets riktlinjer för hantering av handtvättvatten vid metallbearbetande verksamhet


Riktlinjer för länshållningsvatten

Länshållningsvattnet behöver ofta renas innan det avleds till lokal reciptient. Verksamhetsutövaren ska kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns för lokalt omhändertagande. Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvattnet avleds till Käppalaverket.

Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten 


Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

Svenskt Vatten har tagit fram en broschyr som ger råd om hur man inom yrkesmässig verksamhet kan och får utnyttja avloppsnätet. Du hittar broschyren i PDF-format nedan.

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet, P95


Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten

Obehandlat golvskurvatten från rengöring av verkstadsgolv får inte tillföras avloppsnätet inom Käppalaförbundets verksamhetsområde. Riktlinjer för hur verkstadsgolv ska rengöras och hur golvskurvatten ska hanteras hittar du i PDF-format nedan.

Käppalaförbundets riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten


Råd och tips för målare

Överbliven målarfärg ska inte hällas ut i avloppet. Penslar, rollers och andra verktyg ska rengöras på sådant sätt så färgen inte hamnar i avloppet. Råd och tips om hur du ska göra hittar du i PDF-format nedan.

Måla miljöanpassat - råd och tips till dig som jobbar som målare


Riktlinjer för fordonstvättar

För att minska utsläppen av metaller och olja från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet tagit fram följande riktlinjer. Nedan hittar du riktlinjer för fordonstvätt i PDF-format.

Käppalaförbundets riktlinjer för fordonstvättar


Riktlinjer för tågtvättar

De här riktlinjerna är framtagna av Käppalaförbundet och Stockholm Vatten för att minska utsläppen av olja och metaller från tågtvättar (tvättar för tågfordon och andra spårbundna fordon). Riktlinjerna omfattar endast utsläpp från själva tågtvätten, ej utsläpp från verkstäder, klottersanering eller andra anläggningar som också kan finnas på en tågdepå. Nedan hittar du riktlinjerna i PDF-format. Riktlinjerna är uppdaterade 2016-01-19.

Käppalaförbundets riktlinjer för tågtvättar


Riktlinjer för tandvårdsverksamhet

För dig som bedriver tandvårdsverksamhet hittar du information om vad som gäller dig och din verksamhet i PDF-format nedan.

Käppalaförbundets riktlinjer för tandvårdsverksamhet


Instruktion kemikalieinventering

Här hittar du instruktioner för hur du fyller i kemikalieförteckningen i EnvoMap.

Instruktion kemikalieinventering


Kemikalieförteckning för företag med miljöfarlig verksamhet

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll och redovisas varje år till Käppalaförbundet.

Att redovisa sin kemikalieanvändning är viktigt såväl från hälso- som miljösynpunkt, bland annat därför att vi då gemensamt kan upptäcka skadliga ämnen och kemikalier som ska fasas ut.

Redovisningen av kemikalieanvändningen sker via internet direkt i Käppalaförbundets webbprogram KemInvent. KemInvent är skapat för att underlätta arbetet både för anslutna verksamheter och för Käppalaförbundet. KemInvent hjälper bland annat till med att fylla i ämnesnamn samt söka i de olika begränsningsdatabaserna. Det gör att många produkter kan fyllas i på väldigt kort tid.

I KemInvent finns en funktion där man kan skapa en excelfil med alla ämnen och produkter. Den kan användas för eget bruk eller som redovisning till tillsynsmyndigheten.

För alla A- och B-verksamheter med utsläpp av processavloppsvatten till Käppalaverket är det obligatoriskt att lämna in en kemikalieförteckning enligt ovan. Det är även obligatoriskt för så kallade prioriterade C- och U-verksamheter. Alla verksamheter som måste lämna in kemikalieförteckning kommer att få en begäran om detta från Käppalaförbundet. Denna begäran mejlas årligen till verksamheterna, vanligtvis i januari året efter det år kemikalieförteckningen avser. Kemikalieförteckningen ska ha inkommit senast 31 mars varje år.

För frågor eller inloggningsuppgifter kontakta någon av våra miljöingenjörer: Amanda Folkö amanda.folko@kappala.se eller Marcus Frenzel marcus.frenzel@kappala.se.


Industriavloppstaxa

Enligt Käppalaförbundets förbundsordning ska verksamheter med höga halter behandlingsbara ämnen (fosfor, kväve och TOC) i processavloppsvattnet betala en särskild avgift. Läs mer om detta i PDF-filen nedan.

Industriavloppstaxa

Stop
"Släng skräp i en papperskorg."
"Använd miljömärkta rengöringsmedel."
"Lämna kemikalier till miljöstationen."
"Lämna gammal medicin till apotek."
"Tvätta bilen på en fordonstvätt."

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö. Tips till hushåll

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet.

För företag